gamot sa manok na hindi makatayo

5 Natural na Anbiotic Para sa Manok

5 Natural na Anbiotic Para sa Manok

Tulad ng ibang hayop, ang mga manok ay hindi immune sa mga sakit, kaya mahalaga na handa ka sa anumang kakulangan sa ginhawa na maaaring ipakita ng iyong mga ibon. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka ng manok ay may posibilidad na gamutin ang mga sakit ng kanilang mga ibon gamit ang mga kemikal o sintetikong antibiotic, na kung ginagamit nang walang pinipili, ang karne ng mga ibong ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mamimili. Samakatuwid, pinakamahusay na iwasan ang paggamit ng mga sintetikong antibiotic at gamutin ang mga sakit sa paggamit ng natural na antibiotics para sa…
Read More